In dit nieuwsbericht kunt u lezen over de laatste stand van zaken met betrekking tot de vernieuwing van De Bongerd in Hattem. Daarnaast nodigen wij u vast uit voor een nieuwe informatiebijeenkomst. Deze zal plaatsvinden in september. De definitieve datum maken we nog bekend.

Het project Vernieuwing De Bongerd
Al enkele jaren maken Hanzeheerd en Habion plannen voor een nieuwe woonzorgzone in Hattem. Vernieuwing van De Bongerd is immers hard nodig. We bouwen om ouderen nu en in de toekomst een goed, fijn en veilig thuis te kunnen bieden. Met zorg dichtbij als het nodig is. In mei en juni 2019 zijn bewoners en buurt direct bij de plannen betrokken en zijn de wensen opgehaald en gedeeld. Met deze wensen zijn we aan de slag gegaan voor een eerste ontwerp voor de Nieuwe Bongerd. Het heeft enige tijd in beslag genomen om de wensen van bewoners en omwonenden, maar ook de eisen van de gemeente te vertalen naar een haalbaar plan. In maart dit jaar was iedereen uitgenodigd voor een nieuwe bijeenkomst. In verband met de coronamaatregelen was deze online en daarnaast live te volgen via RTV Hattem.

Bijeenkomst in maart
In de bijeenkomst van 17 maart jongstleden, zijn de plannen oftewel het schetsontwerp, uitgebreid toegelicht en stelden we geïnteresseerden in de gelegenheid om hun vragen en opmerkingen te maken.
De vragen en opmerkingen gingen onder andere over de bouwhoogte, het parkeren rondom en bij De Bongerd, de bouwtekeningen, de plek voor de dieren en het groen op de locatie.
Veel van deze vragen en opmerkingen hebben wij verzameld en beantwoord op de website www.bongerd-hattem.nl.
Omdat het plan zich nog in de ontwerpfase bevindt, hebben we nog niet op alle vragen een antwoord, die worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de plannen en delen wij dit met u zodra we daar meer over kunnen melden.

Gesprekken
De afgelopen periode zijn we ook veelvuldig het gesprek aangegaan met vragenstellers en betrokken buurtbewoners. Met die gesprekken blijven we doorgaan. We staan daarbij open voor suggesties en bezwaren. Waar mogelijk bekijken we of we oplossingen kunnen inpassen in de plannen. Zolang de inbreng de plannen beter maakt en het voor bijvoorbeeld omwonenden een vooruitgang betekent, is dat het nastreven waard.

Half september nieuwe bijeenkomst
Na de vakantieperiode organiseren we rond 23 september een nieuwe bijeenkomst voor de bewoners, buurt en belanghebbenden. Wij hopen dat wij dat weer op locatie De Bongerd kunnen doen. Dan laten we de laatste stand van de plannen zien, de planning en vragen wij wat u tot nu toe van de plannen vindt. We geven u dan ook een doorkijkje naar de verdere procedures. Na de zomervakantie kunt u van ons een definitieve uitnodiging verwachten.

Uitkomst sociaal plan aanleunwoningen Van Galenstraat
Voor de bewoners van de Van Galenstraat 2 tot en met 36 was en is het een spannende tijd. In verband met de voorgenomen sloop van hun woningen, is met hen de afgelopen periode intensief gesproken over een sociaal plan. In zo’n sociaal plan staan de rechten en plichten van bewoners en van Habion bij de voorgenomen sloop. We kunnen nu melden dat de benodigde ruime meerderheid van de bewoners (ruim 80%) heeft ingestemd met het sociaal plan. Dit betekent dat we beginnen met de voorbereidingen van de verhuizing van de eerste bewoners naar hun nieuwe woning, afhankelijk van hun keuze in de Bongerdveste of elders. Voor de bewoners organiseren wij hiervoor een kijkdag in De Bongerdveste. De planning is dat we de aanleunwoningen aan de Van Galenstraat in het derde kwartaal van 2022 gaan slopen.

Bekijk de nieuwsbrief