Nieuwe plannen voor De Bongerd
Al enkele jaren maken Hanzeheerd en Habion plannen voor een nieuwe woonzorgzone. Vernieuwing van De Bongerd is immers hard nodig. In mei en juni 2019 zijn bewoners en buurt direct bij de plannen betrokken. Misschien heeft u ook deelgenomen aan een van deze bijeenkomsten. Uit deze bijeenkomsten bleek dat mensen behoefte hebben aan De Bongerd als levendige ontmoetingsplek, een woonzorgzone die van alle gemakken is voorzien, waar zorg bovendien dichtbij is.

2019: wensen en behoeften opgehaald
In mei en juni 2019 zijn goed bezochte bijeenkomsten gehouden waar ruim 500 wensen, ideeën en behoeften zijn geïnventariseerd. De vervolgstappen zijn het opstellen van een haalbaar en betaalbaar plan, en overeenstemming bereiken met de partij die de ontwikkeling en uitvoering van dat plan voor haar rekening neemt. Daar zijn we momenteel mee bezig. Met deze behoeften is rekening gehouden in de plannen voor nieuwbouw op de plek van De Bongerd. Zorgorganisatie Hanzeheerd en woningcorporatie Habion zijn inmiddels verder gegaan met het maken van plannen.

Prachtige plek
Op deze prachtige plek vlakbij alle voorzieningen die de Hanzestad Hattem rijk is, komen zelfstandige woningen, waar bewoners bewust kiezen voor een drempelvrije omgeving, met zorg en hulp in de directe nabijheid. Hierdoor kunt u in deze woningen ook nog tot een relatief zwaar zorgniveau zelfstandig blijven wonen.

Nieuwe plannen voor De Bongerd
Toekomstgerichte woonzorgzone Doel van de vernieuwing is om op de locatie van het verouderde verplegings- en  verzorgingshuis De Bongerd een toekomstgerichte woonzorgzone (een plek waar wonen en zorg vlakbij elkaar zit) in

te richten. Bij elkaar komen er circa 138 woningen in verschillende prijsklassen. Zelfstandige woningen in de sociale- of vrije-sectorhuur, voor mensen op leeftijd of met een (potentiële) zorg of hulpvraag. Daar is in de gemeente Hattem steeds
meer behoefte aan. Van de circa 138 woningen zijn er circa 69 bestemd voor de (zwaardere) zorg. Deze woningen gaat Hanzeheerd huren. Ze vervangen de oude Bongerd. Deze diversiteit aan woningen is goed om de doorstroming in Hattem te bevorderen.

Stedenbouwkundige kans
Stedenbouwkundig biedt de ontwikkeling de kans om het gebied te openen en toe- en doorgankelijk te maken voor de buurt. De nieuwe situatie wordt daarmee ook deel van de gemeenschap en voegt qua openbare ruimte en openheid extra kwaliteit toe aan de directe omgeving.
Het ruimtelijk concept is uitgewerkt door architectenbureau KAW, in opdracht van aannemer Draisma, de ontwikkelende en bouwende partij voor dit project.

Voorbereiding plannen

De bouw en sloop zal in fases plaats vinden. Een deel van het bestaande gebouw zal worden gesloopt waarna het mogelijk is om de nieuwbouw te realiseren. Wanneer deze klaar is zal de rest van het bestaande gebouw gesloopt worden om plaats te maken voor het resterende plan.

Het programma

In totaal komen er drie nieuwe gebouwen. Een gebouw is voor de bewoners die zware zorg ontvangen van Hanzeheerd. Er komt ook een
gebouw met 41 sociale huurwoningen waarvan 31 sociale huur en 10 vrije sector. De nieuwbouw verloopt in fases. Dat hebben we gedaan om bewoners, met name die van Hanzeheerd zo goed mogelijk te blijven huisvesten en onnodige verhuizingen tot een minimum te beperken.

Tijdsplanning