Wij hebben kennisgenomen van het bericht dat maandag 18 oktober in De Stentor stond. Wij zijn al langer bekend met het feit dat een aantal omwonenden vragen stelt bij de plannen voor De Bongerd. Dat bleek al bij eerdere bijeenkomsten die we hebben georganiseerd.
Dat is ook de reden dat wij op dit moment, zoals eerder aangekondigd, persoonlijke gesprekken voeren met omwonenden om hun vragen te beantwoorden. We hebben daar alle belangstellenden voor uitgenodigd. Zoals we dat de afgelopen jaren steeds hebben gedaan, omdat we het juist belangrijk vinden om met de buurt live in gesprek te kunnen.

Doel van de gesprekken is daar waar nodig omwonenden in staat te stellen hun persoonlijke bezwaren te verduidelijken om erachter te komen waar mensen zelf worden geraakt.
We vinden daarom de timing van het persbericht vreemd, op een moment dat iedereen in de gelegenheid is persoonlijk zijn zegje te doen.

Het krantenberichtje brengt ook een neveneffect aan de oppervlakte. We worden naar aanleiding hiervan benaderd door nog meer belangstellenden voor een woning in De Bongerd. Een belangrijk signaal. Want laten we wel wezen: gezien de sterk toenemende vergrijzing de komende jaren, is het ook van groot belang dat we meer betaalbare zelfstandige woningen bouwen voor ouderen. Dan hoeven ouderen niet te verhuizen naar omliggende gemeenten en kunnen ze oud worden in eigen stad. Dat kwam ook nadrukkelijk uit de wensen die eerder zijn opgehaald. Hattem is straks een mooie woonzorgzone met prachtige woningen rijker. Dat moeten we niet vergeten. Het levert bovendien de gewenste en noodzakelijke doorstroming op in Hattem, zodat ook jongeren weer een eigen plekje kunnen vinden.

Laten we dus naast oog voor bezwaarmakers, ook tegemoetkomen aan de behoeften van al die inwoners van Hattem, jong en oud, die graag willen verhuizen naar een mooie nieuwe woning in hun eigen stad.