De plannen voor de nieuwe woonzorgzone voor De Bongerd in Hattem kunnen de gemeentelijke procedure in. Dat is de uitkomst van een lange periode van gesprekken met omwonenden en gemeente. Het plan is op cruciale punten aangepast naar aanleiding van de gesprekken. Het gaat daarbij om zowel ligging, hoogte als ook het volume van de gebouwen die op de plek van de huidige Bongerd moeten komen. Vanwege de grote vraag naar woningen voor ouderen in Hattem zijn er slechts geringe concessies gedaan aan het geplande aantal woningen voor deze locatie.

Sinds 2019 maakt initiatiefnemer Habion samen met Draisma en IJsselheem plannen voor een nieuwe Bongerd in Hattem. Vernieuwing is hard nodig, behoud van kwalitatief goede ouderenhuisvesting is in deze gemeente is noodzakelijk. Er is nu een goede balans gevonden tussen tegemoetkoming aan bezwaren van omwonenden en de stevige behoefte van de Hattemer gemeenschap aan goede huisvesting van ouderen. Hierdoor hebben de initiatiefnemers het plan verder kunnen verbeteren.

De aanpassingen op hoofdlijnen
De plannen voor De Bongerd zijn op cruciale punten aangepast aan de wensen van omwonenden. Zo wordt de hoogte van het gebouw aan de Eijerdijk (gebouw C) gedeeltelijk  vier in plaats van geheel vier  verdiepingen hoog. Door dit gebouw niet te voorzien van een gebruikelijke 2e lift bij Habion kan het gebouw bovendien kleiner worden ontworpen en daardoor met meer afstand tot de randen van de kavel worden gepositioneerd.

Er zijn ook grote aanpassingen gedaan aan de plannen voor de bebouwing aan de Van Galenstraat (gebouw A) en de Grote Gracht (gebouw B). Zo wordt gebouw B gespiegeld ten opzichte van het vertrekpunt en wordt de ligging tot opzichte van de rand van de kavel verbeterd.
Gebouw A wordt verlengd. Dit heeft als voordeel dat aan de Van Galenstraat de bebouwing 3 hoog kan blijven. Nadelig gevolg hiervan is dat slechts één keer verhuizen van huidige bewoners van De Bongerd voor een gedeelte niet meer mogelijk is. Dit is gelet op de kwetsbaarheid van de bewoners een niet te onderschatten pijnpunt voor IJsselheem waarvoor nog een oplossing moet worden gezocht.

De doorlooptijd van de totale uitvoering van het project kan met de wijzigingen aanzienlijk worden verkort, omdat blok C veel eerder kan worden gebouwd aangezien er meer wordt gesloopt. Hiermee wordt ook tegemoet gekomen aan de wens om de totale overlastperiode te beperken.

Hoe ziet het vervolg eruit?
Het vervolgtraject ziet er als volgt uit:

  1. Wijziging bestemmingsplan. De start gaat gepaard met een aankondiging in de media.
  2. Omgevingsvergunning: een deel van de bezwaren van omwonenden met betrekking tot onder andere architectuur en de inrichting openbare ruimte komt in deze fase aan de orde.

Na de ontvangst van de vergunning en wijziging bestemmingsplan wordt in fases gesloopt en gebouwd zodat bewoners altijd onderdak hebben in Hattem. De uiteindelijke oplevering zal naar verwachting in 2026 zijn.