Op donderdag 23 september hebben wij een tweetal informatiebijeenkomsten georganiseerd. Wellicht was u daarbij aanwezig. Vanzelfsprekend bleven er ook tijdens en na de bijeenkomsten vragen. Die willen we graag zo goed mogelijk beantwoorden. Daarom organiseren wij, tussen 18 oktober en 3 november, een aantal momenten om met bewoners en omwonenden in gesprek te gaan over de vragen die er leven. De gesprekken vinden plaats in een aanleunwoning aan de van Galenstraat.

De mensen die op de bijeenkomst een formulier hebben ingevuld, worden op dit moment benaderd voor een individueel gesprek.

Heeft u ook vragen?

Ook als u géén formulier heeft ingevuld, bent u van harte welkom met uw vragen. U kunt dan een afspraak inplannen. Dan kunnen wij uw vragen met u doornemen.

Wilt u een afspraak inplannen?

Belt u dan met het hoofdkantoor van Habion in Utrecht: 030 – 220 47 04.